OstatníTipy & rady

Jak efektivně a trvale snížit počet pracovních úrazů?

Pracovním úrazem se rozumí takový úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s výkonem své práce. Touto problematikou se dnes firmy široce zaobírají, protože náklady na léčbu zaměstnance se mohou lehce vyšplhat do astronomických čísel. A v případě nedodržení předepsaných postupů a nařízení mohu firmy platit ještě víc.

Přístup zaměstnavatelů k BOZP

Kamenem úrazu je v této otázce hlavně postoj, který zaměstnavatelé zaujímají k Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Zjednodušeně se jedná o souhrn všech opatření, které musí zaměstnavatel dodržovat nebo zajistit, která mají za cíl zamezit poškození zdraví (nebo v nejhorších případech ztrátám na životech) zaměstnanců. Většina takovýchto nařízení je z hlediska legislativy upravena v Zákoníku práce.

Bohužel zaměstnavatelé BOZP většinou vnímají jako pouhé nutné zlo a řídí se podle známého rčení, aby se: „vlk nažral a koza zůstala celá“. Z tohoto důvodu bohužel spousta zaměstnavatelů nutná nařízení buďto vůbec nerespektuje, nebo zajistí jen zákonem nutné minimum.

Jak vypadá BOZP v praxi?

I když kontroly ze strany státu samozřejmě existují, bohužel nejsou schopny kontrolovat úplně všechno. Hlavní břemeno tudíž leží právě na firmách, ale samozřejmě i na samotných zaměstnancích. Přesto, že existují předpisy, které mají za úkol zajistit odborné školení, správnou hygienu a bezpečnost práce, nebo zajistit zaměstnancům správné pochopení a rozeznávání bezpečnostních značení a signálů, v praxi příliš nefungují. Většinou je celá věc omezena na prosté podepsání příslušných papírů.

Jak předcházet dalším zraněním zaměstnanců?

Firmy mají stále mnoho možností, jak zvýšit bezpečnost práce na pracovišti. Například společnost Visap.cz nabízí několik variant světelného značení, které zlepšují orientaci, a tudíž i bezpečnost na pracovišti. Mezi další způsoby, kterými mohou firmy eliminovat počet úrazů patří i:

  • Profesionální ochranné pomůcky
  • Jasné značení a signalizace nebezpečných zón
  • Důkladně provedená školení
  • Odborně vyškolený personál na pracovišti