Ostatní

Likvidace nebezpečných odpadů z výroby

V řadě výrobních procesů napříč celým průmyslem vznikají nejrůznější odpady včetně odpadů nebezpečných. Jejich původce má ze zákona povinnost tyto odpady třídit a dle klasifikace s nimi následně nakládat. Řadu odpadů lze z velké části recyklovat.

Likvidace odpadů

Pokud při výrobních procesech ve vaší firmě vznikají odpady, které kyseliny, ředidla, kyanidy, louhy, oleje, barvy či chemikálie, budete se muset obrátit na specializovanou firmu, která se likvidaci, popřípadě recyklaci těchto látek věnuje. Jáchym Vágenknecht se touto problematikou zabývá již velmi dlouhou dobu. Pro firmy zajišťuje recyklaci i likvidaci odpadů a následně i prodej recyklovaných látek jako jsou rozpouštědla, ředidla atd. Původce odpadu je povinen všechny odpady pečlivě třídit. Při dalším nakládání s odpady je velmi důležité znát jejich přesné složení. Samozřejmě jsou pak ještě odpady analyzovány a teprve následně je potom stanoven postup jejich likvidace. Jáchym Vágenknecht nyní nově nabízí i technologii frakční destilace, kdy jsou jednotlivé látky oddělovány na základě různé těkavosti.

Na webu www.likvidace-recyklace.cz naleznete veškeré informace i podrobný popis jednotlivých postupů. V naprosté většině případů je však postup navrhován individuálně podle konkrétního složení odpadů. Výtěžnost případné recyklace samozřejmě závisí na stupni a druhu znečištění. Nemáte-li vyřešeno odpadové hospodářství vaší firmy nebo chcete-li poptat nové možnosti, kontaktujte specialisty, kteří vám navrhnou optimální a komplexní řešení podle konkrétního množství a druhu odpadu.