Ostatní

Betonové jímky na dešťovku

Nutnost šetřit vodou je stále naléhavější. Protože ani dešťové vody není stále tolik, co bychom potřebovali, je třeba s ní nakládat co nejšetrněji. Ideální jsou betonové jímky na dešťovou vodu, ze kterých lze čerpat vodu na zalévání zahrady, mytí auta případně ji lze používat díky důmyslným systémům i v domácnosti. Dešťová voda je prakticky zadarmo, takže nemusíme stále dražší pitnou vodu používat ke splachování toalety, mytí podlah a k dalším účelům.

Jak betonová nádrž šetří peníze

Díky betonové jímce na zachytávání dešťové vody lze ušetřit až 50 % pitné vody, kterou čerpáme z vodovodu. Vstupní investice do kvalitní jímky na dešťovou vodu se vrátí po několika málo letech. Zejména splachování toalet, zalévání zahrady a některé další činnosti nevyžadují nutně pitnou vodu. Navíc lze investici do jímky výrazně snížit využitím dotačních programů. Betonová jímka na dešťovku funguje tak, že se v ní střádá dešťová voda ze střechy domu a poté se slouží jako rezervoár pro dobu sucha. Z jímky se voda dostává ven čerpadlem.

Vlastnosti betonových jímek

Betonová jímka má podobu hermeticky uzavřené nádrže a její hlavní předností je bytelnost a žádné nároky na údržbu. V zemi vydrží několik desítek let i díky použití certifikovaného vibrovaného betonu s ocelovou výztuží. Absolutní nepropustnost je doložena několika atesty. Betonové jímky vynikají také nízkou hmotností, což zjednodušuje jejich instalaci. Důležitým faktem také je, že jímku není potřeba jistit proti sesuvu zeminy ani obetonovávat, jako je tomu v případě plastových nádrží.

Další výhody

Pokud si objednáte prodej betonových jímek Brno, stačí na pozemku vyhloubit stavební jámu. Firma Dobré žumpy vám betonovou jímku doveze nejen v Brně, ale kamkoliv na území ČR a do jámy poté jímku umístí pomocí jeřábového ramene. Díky betonové jímce budete mít neustále dostatečnou zásobu vody na zalévání zahrady, mytí auta a podobné potřeby.