Tipy & rady

Svěřenský fond jako forma ochrany majetku a zabezpečení rodiny

Setkali jste se již s formou svěřenského fondu? Přemýšlíte o jeho založení, ale přesně netušíte, jaké jsou jeho výhody? Založit svěřenský fond může fyzická i právnická osoba za různým účelem a s různými výhodami. V tomto článku se dozvíte více podrobností.

Co je to?

Svěřenský fond je souborem určitého majetku, který byl svým zakladatelem vyčleněn k určitému účelu. Takový majetek zůstává plně anonymní a bez formální právní subjektivity. O majetek pečuje určený správce, který se stará o to, aby byl naplňován účel fondu a zajištěno rozmnožování majetkové podstaty. Navíc na prospěch má nárok jen beneficient, který byl určen zakladatelem.

Kdo jej může založit?

Založit svěřenský fond může fyzická i právnická osoba, a to za účelem soukromím i veřejně prospěšným. Do majetku tak může vložit movitou i nemovitou věc na základě svého rozhodnutí. Právě podobný je svěřenský fond nadaci, ale jeho výhodou je absence dohledu ze strany státu i celkově větší variabilita.

Výhody fondu

Pro právnické i fyzické osoby skýtá mnoho výhod. Fyzické osoby jej nejčastěji zakládají za účelem finančního zajištění jednotlivců, ale i celé rodiny, a to především ve spojitosti se stářím. Svěřenský fond však dokáže chránit majetek i před možnou exekucí. Chrání také zájmy beneficienta.

Právnické osoby je využívají k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby, ale také jako formu zaměstnaneckých benefitů. Svěřenský fond slouží i jako ochrana před insolvenčním řízením.

Proč ano?

Svěřenské fondy tedy slouží nejen k zabezpečení rodiny, tedy jako možnost uchování majetku v rodině či jako hmotné zabezpečení v důchodovém věku, ale i jako ochrana majetku před exekucemi. Výhodou je také udržení anonymity vlastnických struktur, možnost převodu majetku a skrytí vlastnictví i původu vyčleněného majetku.