Ostatní

Jste firmou? Pak jistě produkujete odpad a mohla by vás zajímat aktualizace zákonu

Pokud vaše firma nebo organizace vyrábí, používá obaly nebo prodává balené zboží ve velkém množství, bude se vás zřejmě týkat roční hlášení za odpady 2021. Jak globálně pomoci celému světu, který je již takhle zahlcen všemožnými odpady?

Jednou možností je, že se firmy naučí současně i recyklaci či alespoň zmírní dopady pro životní prostředí. Tím, že snížíte množství vyrobených obalů, ale také dalšího odpadového materiálu – ulevíte skládkám. Není na místě, aby se zbytky obalů spalovaly či jinak nelegálně devastovaly.

Co vlastně považujeme za obal?

Obal je v podstatě materiál, jenž slouží k ochraně zboží, jak při manipulaci, tak dodávání i prezentaci. V drtivé většině případů se jedná o hotové výrobky, ale mohou to být také jen suroviny. Zřejmě víte, co máme na mysli, ale opakování je matka moudrosti. Jsou to především palety, krabice, tašky, balicí pásky, role, tuby, atd.

Tyto obaly jsou většinou typické pro jednu konkrétní firmu. Jsou oštítkované ochrannou známkou a vy jste zaregistrování jako výrobce obalů. Týká se vás tedy i rocnihlaseni.cz. Přečtěte si s tím současně i změny, které je potřeba vzít v potaz. Nejdůležitější je, abyste věděli, že je čas jej podat již jen do 28.2.2022. Také došlo ke změnám ohledně příjmu toxického odpadu.

Cíl dnešní doby – více recyklovat, méně skládkovat

Je vidět, že někteří lidé si to již vzali k srdci a množství komunálního odpadu poklesl. Je to dobře, protože všichni moc dobře víme, že životní prostředí máme jen jedno.

Klíčové je také nakládání s odpady. Čím více obalů zpětně zužitkujeme, tím menší množství odesíláme na skládky. Na rocnihlaseni.cz se dozvíte další cenné informace. Hlavní rolí však je, abychom předcházeli přemíře odpadů a minimalizovali jeho množství na skládkách. Každá země EU má za úkol recyklovat až polovinu svého komunálního odpadu.